Maladharana Mantram and Mala Viramana Mantram

MANTHRAM TO BE CHANTED BEFORE WEARING MUDRA MAALA

Gjaana MudraamSaasthru MudraamGuru MudraamNamaamyaham
Vana MudraamSudha Mudraam Rudra MudraamNamaamyaham
Saantha MudraamSathya MudraamVrutham MudraamNamaamyaham
Sabaryaasrama Sathyena MudraamPaathu Sathaapi Me
Gurudakshinaaya PoorvamThasyaanugraha Kaarine
Saranaagatha MudraakyamThvan MudraamDhaarayaamyaham
Chin MudraamKhechari MudraamBhadra Mudraam Namaamyaham
Sabaryaachala Mudraayay NamasthubhyamNamo Namaha.

Devotees wear the Mudra Maala after chanting the above Manthram

MANTHRAM TO REMOVE MUDRA MAALA

Apoorvamachaalaroha
Divya Darsanakaarana
Saasthrumudraathmakaadeva
Dehi Me Vruthamochanam

Devotees remove the Mudra Maala after chanting the Manthram. The Mudra Maala be kept under the feet of Lord Ayyappa and used again.